Erzurum Aşkale GES

Proje Gücü AC 5.880 kWp
Proje Gücü DC 8.467 kWp
Yıllık Enerji Üretimi12.301.000 kWh
Devreye Alınma Tarihi31.01.2022
Kapasitenin Hane Tüketim Karşılığı4.052 Hane/Yıl
Montajı Yapılmış Toplam Güneş Paneli Sayısı21.168 Adet
Yıllık Engellenen Toplam Sera Gazı Salımı7.380.600 Kg/Yıl