Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

GÖKTEKİN ENERJİ, sosyal sorumluluğu “yasal mevzuat ve uluslararası performans standartlarına uyarak iş hedeflerine ulaşmaya çalışmak, paydaşları ile eşitlik ve istikrar kriterlerini uygulamak, böylece mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmayı içeren gönüllü ve stratejik bir taahhüt” olarak tanımlamaktadır.

GÖKTEKİN ENERJİ, güvenilirlik, öncü olmak, uyum, sürdürülebilirlik, bütünlük gibi kabul edilen değerlere dayanan tüm kurumsal davranışlarını sosyal sorumluluk bilincine dayandırmayı yönetim anlayışının değişmez bir bileşeni olarak görmektedir. Tüm şirketlerinden eylemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumlulukla yönetmelerini ve toplumun gelişimine öncelik vermelerini bekler. Sosyal sorumluluğun kapsamını sadece faaliyetleriyle veya bunların etkileriyle sınırlı görmez. Bir bütün olarak toplum ve çevre için neyin iyi olduğuna dair sosyal sorumluluk seviyesini ve önceliğini belirler.

GÖKTEKİN ENERJİ’de Kurumsal Sosyal Sorumluluğun teşvik edilmesi şu şekilde algılanmalıdır:

 • GÖKTEKİN ENERJİ olarak kurumsal faaliyet ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştiririz.

 • Yürütülen her projede olması gereken güvenilirlik, öncü olma, uyumluluk, sürdürülebilirlik, ve bütünlük değerlerine dayalı olarak şirketi yönetiriz.

 • Şirketimizin yasal gerekliliklerin ve uluslararası performans standartlarının ötesinde, en iyi çevre çözümlerini, uygulamalarını ve çevre dostu teknolojiler geliştirecek ve yaygınlaştıracak çevre bilincini arttıracak her türlü girişimi desteklemesini gerekli kılarız.

 • GÖKTEKİN ENERJİ olarak faaliyet gösterdiğimiz her yerde paydaşlarımız, projeden etkilenenler, çalışanlar, kamu, sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içinde sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getiririz.

 • Misyon kapsamında paydaşlarla paydaşlar, çalışanlar, sağlayıcılar, müşteriler, topluluk ile istikrar ve eşitlik ilişkileri kurarız.

 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini sorumluluk bilinci ile yönetiriz. Tüm şirketlerimiz, uluslararası performans standartlarına uygun olarak, olumsuz çevresel etkilerini en aza indiren veya ortadan kaldıran gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini belirlemek ve uygulamakla yükümlüdür.

 • Başta müşterilerimiz, tedarikçilerimiz olmak üzere tüm ortaklarımızın, paydaşlarımızın GÖKTEKİN ENERJİ sosyal sorumluluk standartlarına uygun hareket etmelerini sağlayacak yaklaşım geliştirir ve uygularız.

 • GÖKTEKİN ENERJİ’ nin faaliyet gösterdiği alanların genişlemesinden kaynaklanan risk ve iş fırsatlarını yönetmek, toplum ve çevre üzerinde yarattığı etkiyi üstlenerek, olumluları maksimize ve olumsuzlukları minimize ederiz.

 • Sosyal değerler ile gerçekleştirilen kar amacı gütmeyen faaliyetlerin operasyonel faaliyetlerle uzlaştırılması ve faaliyet gösterilen her yerde sosyal değerleri yansıtırız.

 • Şikayet mekanizmasının kurulması ve her proje alanında isimsiz şikayetler için kutular konulması, e-posta, telefon ve sorumlu kişilerin isimlerinin web sitesinde yayınlanması, tüm faaliyetlerin uluslararası performans standartlarına uyumlu olmasının sağlanması konularında hassas gayret gösteririz.

 • GÖKTEKİN ENERJİ’nin itibarının arttırılması

 • Faaliyetlerden kaynaklanan olası olumsuz etkileri önlemek ve hafifletmek

KSS Politikası, tüm paydaşlar (müşteriler, çalışanlar, projeden etkilenen kişiler, tedarikçiler, hissedarlar) için değer yaratacak davranışları tanımlamaya ve teşvik etmeye yardımcı olan bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.

Bu politika beyanının tüm ilkeleri yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak uygulamaya konulur; ilgili birimler uygulama düzeyini denetler. Şirketlerin sosyal sorumluluk faaliyetleri konusundaki başarısını, genel şirket performansının değerlendirilmesinde önemli bir kriter olarak görüyoruz. GÖKTEKİN ENERJİ olarak kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini yıllık sürdürülebilirlik raporları ve internet sitemiz aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin yürütülmesinde GÖKTEKİN ENERJİ CEO’su başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarımız sorumluluk üstlenmektedir.

Bu politika dokümanı daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek yaratmaya yardımcı olma sorumluluğumuzu yerine getirmek için GÖKTEKİN ENERJİ adına kamu taahhüdümüzü, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımızla,
Abdullah Göktekin
Yönetim Kurulu Başkanı