Kurumsal Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

GÖKTEKİN ENERJİ olarak sürdürmekte olduğumuz yenilenebilir enerji elektrik üretimi, mühendislik, tedarik, inşaat faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda tüm çalışmalarımızı mevcut çevresel yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde sürdüreceğimizi ve yerel mevzuat, uluslararası standartlarla uyumlu olarak hazırladığımız GÖKTEKİN ENERJİ KURUMSAL ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARDI ile paydaşlarımızın beklentilerinin de ötesine geçmek için üstün gayret göstereceğimizi taahhüt ederiz.

Bu taahüdümüz kapsamında aşağıdaki hususları ilke ediniriz:

Çevre ve sürdürülebilirlik performansımızı takip eder, mevzuata uygun olmasının ötesine geçerek uluslararası çevre standartları doğrultusunda hazırladığımız GÖKTEKİN ENERJİ KURUMSAL ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARDI ile çevre yönetim sistemimizi oluştururuz. Çevre Politikası doğrultusunda sürekli olarak takip ettiğimiz çevre performansını ve sorumluluk projelerini, yayınladığımız raporlarla paylaşırız. Öncelikli olan konuları yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirler ve çevre politikamızı gerektiğinde günceller ve paydaşlarımızla paylaşırız.

Süreçlerinde, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası çevre sürdürülebilirlik standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve bu gerekliliği yerine getiririz.

Çevre ve sürdürülebilirliğin, operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak için çevre ve sürdürülebilirlik eylem planına konu ile ilgili stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimizi dahil ederiz ve tüm çalışanlarımızın çevre ve sürdürülebilirlik standardımızı benimseyebilmeleri ve uygulamaları için yıllık eğitim planını oluştururuz.

GÖKTEKİN ENERJİ KURUMSAL ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARDI gerekliliklerine uyarak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek ve artırmak için paydaşlar arasında katılımı ve yenilik (inovasyon) kültürünü teşvik eder, bu yolda yeterli ve yerinde kaynak sağlarız. Sürdürülebilirlik çalışmalarımıza aralıksız devam ederiz.

Yerel kaynakların (güneş, biyokütle, rüzgar) en verimli ve çevreye en uyumlu şekilde projelendirilmesi, uygulanması, faaliyete geçmesi konularında üstün titizlik gösteririz. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ederek tüm temiz ve doğal enerji kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanımını amaçlarız. Yatırımını gerçekleştirdiğimiz proje alanlarımızda biyoçeşitliliğin korunması yönünde araştırma çalışmaları yapar ve bu yönde çevresel sorumluluk projelerini geliştiririz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda, özellikle rüzgar enerjisi santral projelerimizde kuş göç yollarına uygun projelendirmelerin yapılabilmesi ve tüm yenilenebilir enerji projelerimizde ekosistemin, habitatın ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için özen gösteririz.

Tüm proje, operasyon ve çevre dostu ürünlerin değerlendirilmesinde çevre faktörünü dikkate alarak, tüm süreçlerde daha az kirletici özelliği bulunan materyallerin kullanılmasına, güvenilir ve sağlam süreç dinamiklerinin oluşturulmasına öncelik veririz.

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemler geliştirmeyi hedef ediniriz. Atık azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yaparız.

GÖKTEKİN ENERJİ KURUMSAL ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STANDARDI kapsam, yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız, paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.